Medlemsavgift, obligatorisk för alla medlemmar

 

100 kr/kalenderår                                                                            

 

Diplom- & ungdomsgruppen 1200 kr/termin

 

Tävlingsgruppen 1200 kr/termin

 

Motionsboxning 1200 kr/termin

 

Barnpasset 900 kr/termin

 

10-Kort 600 kr

 

Engångsavgift 100 kr/träningstillfälle

 

Månadskort 500 kr

 

 

Exempel: 

 

Tränar ni motionsboxning under vårterminen betalar ni 100+1200= 1300 kr. 

Under höstterminen blir det däremot endast 1200 eftersom ni redan betalt medlemsavgiften för hela 2022. 

 

 

Börjar du träna hos oss under höstterminen tillkommer medlemsavgiften För medlemskap i klubben, och du betalar då 100+1200= 1300 för hela terminen. Ny medlemsavgift betalas när vårterminen startar då denna är per kalenderår.

 

FÖR GAMLA MEDLEMMAR SKA BETALING VISAS UPP VID PASS NR 2 . FÖR NYA MEDLEMMAR ÄR DET TVÅ GRATIS PROVA-PÅ TILLFÄLLEN. SÅ PÅ PASS NR 3 SKA NI VISA UPP ATT NI HAR BETALAT. 

 

Betalning kan ske antingen via Swish 1234 02 90 13 Eller vi vårt bankgiro 5115-0589

 

 

OBS!! NI MÅSTE SKRIVA FÖR- OCH EFTERNAMN PÅ DEN NI BETALAR FÖR. Om detta inte görs kan ni bli tvungna att betala igen då vi inte vet vilken medlem betalningen tillhör.