Träningsavgifter VT2018
Medlemsavgift, obligatorisk för alla medlemmar 100 kr/år                                                                
Diplom/Matchboxare 700 kr/termin
Motionsboxning 700 kr/termin
Barnpasset 500 kr/termin

Föräldrar/Barnpass, för dig förälder som endast vill träna Lördag med ditt barn,betalar ni redan för motionsboxning ingår detta pass

 500 kr/termin
Engångsavgift 50 kr/träningstillfälle

MånadskortDet går att betala både kontant, via bankgiro eller Swish. Våra uppgifter är följande:

Swish:

Bankgiro:

 250 kr/månad
1234 02 90 13

5115 – 0589