Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Träningsavgifter VT2019

Medlemsavgift, obligatorisk för alla medlemmar

 100 kr/kalenderår                                                                            

Diplom- & ungdomsgruppen

Tävlingsgruppen

 800 kr/termin

 800 kr/termin

Motionsboxning 800 kr/termin
Barnpasset 500 kr/termin

10-Kort

 400 kr
Engångsavgift 50 kr/träningstillfälle

Månadskort


Exempel: Tränar du motionsboxning betalar du 100+800= 900 kr 

under vårterminen. Under höstterminen blir det däremot endast 800kr eftersom du

redan betalt medlemsavgiften för hela 2019. 


Börjar du träna hos oss under höstterminen tillkommer årsavgiften 

för medlemskap i klubben, och du betalar då 100+800= 900kr för hela terminen. Ny medlemsavgift betalas när vårterminen startar då denna är per kalenderår.


Det går att betala både kontant, via bankgiro eller Swish. Våra uppgifter är följande:

Swish:

Bankgiro:

 250 kr/månad


1234 02 90 13

5115 – 0589